Dorien Verhoeven, Projectmanager Stigma en Werk bij Samen Sterk zonder Stigma

Vanuit Samen Sterk hebben we het concept Vier de Verschillen van dichtbij zien ontstaan en (vol)groeien. Op heel eigen wijze en met veel enthousiasme zijn Jan Anne en Renate aan de slag gegaan en is er binnen de Belastingdienst een mooi concept ontstaan dat werknemers met ervaringsdeskundigheid een stem en een gezicht geeft. Een flinke portie doorzettingsvermogen en overtuigingskracht maar zeker ook een inspirerende en hoopvolle boodschap hebben veel werknemers in beweging gebracht en het idee gegeven dat ze er mogen zijn en er toe doen. Het vertrouwen dat daarvoor een voorwaarde is, is bij jullie goed belegd. Door het thema Vier de Verschillen vanuit diverse perspectieven aan te vliegen zijn de mogelijkheden en de herkenning verbreed. Deze randvoorwaarden en de operationele aanpak die jullie ontwikkeld hebben is vanaf nu breder beschikbaar. Ik wens jullie veel succes en plezier bij het vormgeven van jullie eigen organisatie en hoop dat bedrijven/werknemers/cultuurveranderaars en alle anderen die verschillen willen vieren jullie weten te vinden.

 

Josien Pennings, Eigenaar R U I M training & coaching

“Wie iets weet mag het zeggen!”

Dat is het motto dat ik bij Vier de verschillen heb zien ontstaan.
Iedereen in de organisatie, vanuit welke hoek afkomstig dan ook, mag mee doen. Hoe meer visies, hoe meer verschillen, hoe verwarrender én tegelijkertijd hoe beter!!!

Ik heb vanaf het begin vanaf de zijlijn mee mogen kijken gaf hier en daar een duwtje in de rug. Jullie hebben op geduldige, uitnodigende, onderzoekende en altijd respectvolle manier een begin gemaakt aan een beweging die omgaan met psychisch verschil, positief, als kracht, binnen organisaties op de kaart zet.

De missie is zó sterk, jullie léven de gedachte die je uit wil dragen.
Zoekend, tastend soms, op het onbekende terrein van ‘niet weten’ hebben jullie de afgelopen jaren een pad gebaand door de jungle van het verschil. Hoe krijg je grip op het ongrijpbare?
Door de chaos heen hebben jullie structuren aangebracht, zonder te knellen. Structuren die helpen om de verschillen te ontdekken, te (h)erkennen, en te benutten.
Samen doen waar je goed in bent, dát geeft plezier!

Jullie geven psychische diversiteit gezicht binnen een organisatie. Er komen mensen achter hun masker vandaan. Door het bieden van openheid zien we mensen met gezichten, met harten en zielen.
De overtuiging van Vier de verschillen is dat het er om gaat om open te zijn over onzekerheid. Hoe om te gaan met deze gezichten, harten en zielen door de betrokkenen zélf, hun collega’s, het team, management én HR. De onderlinge afstemming, het elkaar willen horen en willen zien, horen en gehoord willen worden is hierin cruciaal en een opgave.

Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie met de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren, én alle dingen die op je pad komen prachtige stappen gaan zetten. Stappen richting een open en inclusief klimaat binnen bedrijven rondom het benutten van psychische diversiteit.

Fantastisch werk tot nu toe. Op naar nog meer verschil.
Proficiat met het lanceren van Vier de Verschillen!

 

Lineke van Dieperbeek, Adjunct directeur team Personeel DG Belastingdienst

Een netwerk, een beweging, waarin collega’s elkaar ondersteunen en empoweren.  Door te laten zien waarin een kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn, durven anderen zich ook van hun kwetsbare kant te laten zien. En collega’s krijgen de moed om gewoon eens te vragen wat er aan de hand is en of / hoe ze iemand kunnen helpen. Het benadrukken dat verschillen juist waardevol zijn. Allemaal mooie ontwikkelingen binnen de werkkring die ontstaan als medewerkers de ruimte krijgen om hun idee van inclusiviteit in de praktijk te brengen.

“Vier de Verschillen” levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een open cultuur waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Ik ben er trots op dat deze beweging binnen onze werkkring bestaat en zich ontwikkelt.

 

Ronald Oskamp, Ervaringsdeskundige Belastingdienst

Vier de Verschillen heeft mij geleerd om open te zijn over mijn kwetsbaarheden. En openheid leidt tot steeds meer openheid over nieuwe kwetsbaarheden. Bij anderen en mijzelf.
Negen jaar geleden zat ik opgesloten in een psychiatrische kliniek. Psychotisch, totaal verward, een gevaar voor mezelf en anderen. Meerdere malen gesepareerd. In mijn zoektocht naar geluk was ik compleet vastgelopen. Ik dacht dat geluk maakbaar was en was keihard aan het werk om dat te realiseren. Ik zocht het in materieel bezit, spirituele zaken, statusverhogend werk, in nieuwe relaties, etc. etc. Ik ontspoorde hierin volledig. Mijn hersenen konden het gewoon niet meer aan en een psychose was het gevolg. Bipolaire stoornis kreeg ik als diagnose mee bij mijn ontslag uit de kliniek.
Ik wilde snel weer de “oude” worden. Het lukte me om snel weer te re-integreren in het arbeidsproces. Voor de buitenkant functioneerde ik aardig goed. Maar intern kostte het me veel strijd om de balans te bewaren. Overdag de schijn ophouden dat het me makkelijk af ging. Maar ’s avonds kon je me bij elkaar vegen. Vergaderingen waren bijvoorbeeld een crime. Het continu schakelen in situaties kost me veel inspanning. Maar ik deed weer mee en sprak niet meer over mijn bipolaire stoornis.
Tot ik in aanraking kwam met Vier de Verschillen. Eerst nog vanuit de gedachte dat ik deze sympathieke beweging zou kunnen helpen met mijn organisatorische competenties. Maar toen ik eenmaal betrokken was leerde ik pas dat ik zelf vooral nog bezig was met een positief imago. Ik was nog verre van wie ik echt ben. Jan Anne vroeg me een blog te schrijven over wie ik ben. Dat was een begin. Het koste me drie maanden om wat op papier te krijgen. Het publiceren van mijn blog was als een coming out. Door open te zijn over mijn bipolaire stoornis ging een masker af en liet ik meer van mezelf zien. Ik ben nu ervaringsdeskundige en ben een maatje voor collega’s met een psychische kwetsbaarheid. Het proces van ont-wikkelen gaat sindsdien door. Vier de Verschillen heeft me over een barrière geholpen en ik weet nog niet precies waar het gaat eindigen, maar het voelt goed.