Door open te worden en je kwetsbaar te tonen ben je meer jezelf en ontstaat er meer begrip en verbinding. Dit is een proces. De maskers kunnen af. Er wordt beter zichtbaar en bespreekbaar wat iemand wel kan en niet kan en kwaliteiten kunnen beter worden benut.

Voor mensen en bedrijf is het van belang om een daadwerkelijk inclusieve werkgever te worden. ‘Vier de verschillen’ helpt graag bij het in gang zetten van deze beweging! Dit doen we bottom up en in verbinding met het management. Op basis van gelijkwaardigheid en intrinsieke motivatie.